Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου (Α’ 15ήμερο)

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου (Α’ 15ήμερο)

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου (Α’ 15ήμερο)