Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Α’, Β’και Γ’ Εβδομάδων των Νηστειών.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Α’, Β’και Γ’ Εβδομάδων των Νηστειών.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Α’, Β’και Γ’ Εβδομάδων των Νηστειών.