Μουσικοχορευτική Εκδήλωση Μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Μουσικοχορευτική Εκδήλωση Μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Μουσικοχορευτική Εκδήλωση Μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή