Η Υπαπαντή του Κυρίου

Η Υπαπαντή του Κυρίου

Η Υπαπαντή του Κυρίου

Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Ομιλία ΙΒ’, Εις την Υπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, PG 77, 1041 (απόσπασμα).

Πριν από λίγο καιρό  είδαμε τον Εμμανουήλ να κείτεται βρέφος στη φάτνη· ως άνθρωπος να είναι σπαργανωμένος, ως Θεός να υμνείται από τη στρατιά των αγίων αγγέλων, ενώ άλλοι από αυτούς έφερναν το χαρμόσυνο άγγελμα της γέννησής Του στους βοσκούς· διότι ο Θεός και Πατέρας το πρώτο κήρυγμα γι’ Αυτόν το έδωσε ως εξαίρετο βραβείο στους αγγέλους που είναι στον ουρανό.

Και σήμερα (στην Υπαπαντή) είδαμε τον Ίδιο να υπακούει στους νόμους του Μωυσή, ή καλύτερα, είδαμε τον νομοθέτη Θεό να υποτάσσεται ως άνθρωπος σε όσα Αυτός θέσπισε.

Την αιτία για την οποία έγινε αυτό μας διδάσκει ο σοφότατος Παύλος λέγοντας: «Όταν ήμασταν νήπιοι, ήμασταν υποδουλωμένοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο» (Γαλ. 4:3-5).

Επομένως ο Χριστός εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου εκείνους που ήταν υπόδουλοι στον νόμο, αλλά δεν τον είχαν ωστόσο και τηρήσει.

Και πώς τους εξαγόρασε; Με το να εκπληρώσει τον νόμο, και κατά έναν άλλο τρόπο: με το να καταστήσει για χάρη μας τον εαυτό Του πειθήνιο και υπάκουο σε καθετί στον Θεό και Πατέρα, έτσι ώστε να διαλύσει τις κατηγορίες που προέκυψαν από την παράβαση του Αδάμ.

Διότι έχει γραφεί ότι, όπως ακριβώς με την παρακοή τού ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και με την υπακοή τού ενός θα γίνουν δίκαιοι οι πολλοί (Ρωμ. 5:19).

Έκλινε λοιπόν ο Χριστός τον αυχένα στον νόμο μαζί με μας, και αυτό το έκανε κατ’ οικονομίαν· διότι έπρεπε Αυτός να εκπληρώσει όλα όσα προβλέπει ο νόμος (Ματθ. 3:15).

Επειδή δηλαδή πήρε εξ ολοκλήρου μορφή δούλου, εξαιτίας αυτού του λόγου, καθώς ως άνθρωπος έγινε ένας από αυτούς που ήταν κάτω από τον ζυγό (του νόμου), έδωσε κάποτε και Αυτός στους εισπράκτορες του φόρου των δύο δραχμών (για τον ναό), αν και ως προς τη θεία φύση είναι ελεύθερος και μη υπόχρεος φόρου, ως Υιός (Ματθ. 17:24-27).

Όταν λοιπόν Τον δεις να τηρεί τον νόμο, να μη σκανδαλιστείς, ούτε βέβαια να κατεβάσεις μεταξύ των δούλων τον Ελεύθερο, αλλά μάλλον να εννοείς το βάθος της θείας οικονομίας.