Κυρία Θεοτόκος

Δεκαπενταύγουστος στην Παναγία την Παρηγορήτρια στο Βύρωνα

«Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε» Η θεόπνευστη Υμνολογία της Εκκλησίας μας, έχει διαστάσεις ασύλληπτες και ουράνιες αφού, έχει