ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τη διοίκηση και διαχείριση του ενοριακού ναού έχει πενταμελές (5) Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Εφημέριο (Ιερέα) και τέσσερα μέλη λαϊκών. Διορίζονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο από κατάλογο κάποιων ευυπόληπτων ενοριτών, τον οποίο υποβάλλει ο Εφημέριος.

Τις εν γένει εργασίες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος (ο Εφημέριος). Το αξίωμα του Επιτρόπου είναι άμισθο με διάρκεια υπηρεσίας τριών ετών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α)   Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Ναού και συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων του.

β)  Αποφασίζει για: 1. Την ανέγερση Ναού    2. Την επισκευή, διακόσμηση και συντήρηση του υπάρχοντος.

γ) Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε έκτακτο πρόβλημα ή δαπάνη ή εκκλησιαστική τελετή.

δ)  Προσπαθεί να ζει την κάθε ημέρα όπως θέλει ο Θεός και αγαπά το Ναό κατά το «Ηγάπησα, Κύριε, ευπρέπειαν οίκου σου».

ε)  Συνεργάζεται αρμονικά και ταπεινά με τον Ιερέα, τους άλλους Επιτρόπους και το λοιπό προσωπικό του Ναού.

στ) Φροντίζει ώστε ο Ναός να λειτουργεί όσο το δυνατό καλύτερα και συμβάλλει με τον τρόπο του στην απρόσκοπτη τέλεση των Μυστηρίων.

ζ)  Προλαμβάνει κάθε αταξία, ώστε ο Λειτουργός να μένει απερίσπαστος στην τέλεση των Μυστηρίων.

η)  Συμβάλλει, ανάλογα με τον επιμερισμό των καθηκόντων που κάνει ο Ιερέας, στο έργο και στην αποστολή του Ιεροψάλτου, του Νεωκόρου και των λοιπών Επιτρόπων, ώστε να αναπληρώνει αυτούς, όπου είναι δυνατό, χωρίς να παρουσιάζονται κενά στη διακονία του Ναού.

θ) Προτείνει ή εισηγείται στον Ιερέα ό,τι κατά την γνώμη του χρειάζεται συμπλήρωση ή βελτίωση στην ευταξία του Ναού ή στην τάξη της Λατρείας.

            Σήμερα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

            α) Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Κοτσίφης (Πρόεδρος)

            β) κ. Γεώργιος Πετρόπουλος (Αντιπρόεδρος)

            γ) κ. Νικόλαος Καλαμαράς (Γραμματέας)

            δ) κα. Χρυσούλα Σαραντοπούλου (Ταμίας)

            ε) κα. Βασιλική Μπέη (Μέλος)