Πρόγραμμα ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ 11 Ιουνίου 2022

Πρόγραμμα ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ 11 Ιουνίου 2022

Πρόγραμμα ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ 11 Ιουνίου 2022

Το Σάββατο αυτό, 11 Ιουνίου 2022, φέτος είναι Ψυχοσάββατο.

Θυμόμαστε ακόμα περισσότερο τις ψυχές που μπορεί να μην είναι κοντά μας σαρκικά, εντούτοις χρειάζονται τη σκέψη και την προσευχή μας.

Άλλωστε όπως λέει και ο ευγενής λαός μας: Τότε πεθαίνουν οι νεκροί, όταν τους λησμονάμε.

Στον Ιερό Ναό μας, θα τελέσουμε αυτήν την ημέρα, τα καθιερωμένα Τρισάγια υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών μας και θα παρακαλέσουμε τον Κύριο της ζωής και του θανάτου για την ανάπαυσή τους.

Ο Θεός να αναπαύει όλες τις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας.