Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

Εισαγωγή

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς , Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ (κατά κόσμο Διονύσιος Πουρτσουκλῆς) γεννήθηκε στίς 19 Σεπτεμβρίου τοῦ 1952 στήν Νέα Μανολάδα τοῦ Νομοῦ Ἠλείας ἀπό πατέρα καταγόμενο ἐκ Πύργου Ἠλείας καί μητέρα ἐκ Κωσταντινουπόλεως. Ἐκεῖ ἔμαθε τά ἐγκύκλια γράμματα. Ἀποφοιτήσας τοῦ ἑξαταξίου Γυμνασίου εἰσήχθη στήν Ἀνωτέρα Ἱερατική Σχολή Ἀθηνῶν (παρά τῇ Ριζαρείῳ) στό Χαλάνδρι Ἀττικῆς, ὅπου σπούδασε τά ἔτη 1971 -1973. Μετά, κατόπιν ἐξετάσεων, εἰσήχθη στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στήν ὁποία σπούδασε τήν ἱερά ἐπιστήμη τῆς θεολογίας κατά τά ἔτη 1973-1977. Ἀπεφοίτησε καί ἐγένετο πτυχιοῦχος αὐτῆς.

Κουρά – Χειροτονία

Στίς 19 Μαΐου 1973 ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Ξενιᾶς Ἁλμυροῦ Μαγνησίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ ἀπό τόν Μητροπολίτη Δημητριάδος κυρό Ἠλία μετονομασθείς σέ Δανιήλ, εἰς ἥν καί ἐγκαταβίωσε μονάζων.

Τήν Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 1974 (Μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση) χειροτονήθηκε Διάκονος στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου ἀπό τον τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος καί νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο. Ὡς Διάκονος ὑπηρέτησε στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου.

Ἐκ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου τήν 11η Μαρτίου 1979 (Κυριακή Α΄ Νηστειῶν) χειροτονήθηκε σέ Πρεσβύτερο στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου. Τήν ἴδια ἡμέρα χειροθετήθηκε καί Ἀρχιμανδρίτης.

Διακονία

Τήν 15η Ἰανουαρίου 1978, Διάκονος ὤν, διορίσθηκε κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ τότε Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Χριστοδούλου καί Πράξεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος:

Κατά τήν ἱεροκηρυκτική διακονία του:

α) Περιώδευσε λειτουργῶν, κηρύττων καί ἐξομολογῶν στίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

β) Ὑπηρέτησε τά ἔτη 1976-1986 ὡς Διευθυντής τοῦ Γυμνασιακοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

γ) Διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας (Χ.ΝΕ.Δ.) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Ὡς Πρόεδρος αὐτῆς ἐπιμελήθηκε τῆς διακονίας τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν νέων στήν Ἱερά Μητρόπολι. Διοργάνωσε τίς ἐτήσιες ἑορτές καί τά διετῆ Συνέδρια Χριστιανικῆς Νεολαίας.

δ) Διορίσθηκε ὑπεύθυνος τῆς Εἰδικῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, συντάσσων καί τά σχετικά βοηθήματα γιά τούς ὑπευθύνους.

ε) Διορίσθηκε Ἐντεταλμένος καί Μέλος τῆς Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως τῶν Ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας καί μετέσχε τῶν διοργανωθεισῶν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Συνδιασκέψεων.

στ) Ἐξελέγη Πρόεδρος τῆς “Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βόλου” καί ἀπό τήν θέση αὐτή διηκόνησε στό Ἵδρυμα τοῦ “ Ὀρφανοτροφείου Βόλου ”.

ζ) Διορίσθηκε Μέλος τῶν Ἡγουμενοσυμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Ξενιᾶς καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Φλαμουρίου – Ἁγίας Τριάδος Σουρβιᾶς.

η) Διηύθυνε τό Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο καί τήν διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῆς δράσεως τῶν ἐπικινδύνων γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν ὀργανώσεων.

θ) Διεξήγαγε μέ ἐπιτυχία τόν ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τήν προστασία τῶν νέων ἀπό τίς ἐξαρτησιογόνες οὐσίες καί τό AIDS μέ ἐκθέσεις, ὁμιλίες, προβολές, διαλέξεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, συνέδρια κ.λπ.

ι) Προεξῆρχε σέ Ἐπιμορφωτικές Συνάξεις τῶν Πρεσβυτέρων γιά λειτουργικά καί τελετουργικά θέματα, ὅπως καί γιά τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

ια) Μετέσχε τακτικῶς σέ τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές ἐκπομπές τῶν τοπικῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας.

ιβ) Συνέταξε ἐπί σειρά ἐτῶν τό ἀποστελλόμενο ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη γραπτό κήρυγμα στούς Ἐφημερίους τῶν ἐνοριῶν.

ιγ) Ἦτο συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως “ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ” μέ τακτικές καί ἔκτακτες ἐκπομπές.

ιδ) Ἀρθρογραφοῦσε τακτικῶς στήν ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως “ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ” καί στόν τοπικό Τύπο γιά διάφορα πνευματικά καί ἐπίκαιρα θέματα.

ιε) Συμμετέσχε σέ Συνέδρια καί Ἡμερίδες πού εἶχαν σχέση μέ τήν περιγραφόμενη διακονία του.

ιστ) Προσεκλήθηκε καί ἔδωσε διαλέξεις στό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό γιά ἐκκλησιαστικά θέματα.

ιζ) Ἦτο μέλος τῆς “Ἑνώσεως Χριστιανῶν Ἐπιστημόνων” τοῦ Γλωσσικοῦ Συνδέσμου Βόλου, τοῦ Συλλόγου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἄλλων ἑνώσεων τῆς πόλεως.

Μετά τήν ἐκλογή τοῦ Μακαριστού Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυρού Χριστοδούλου (28 Ἀπριλίου 1998) τοποθετήθηκε στήν θέση τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἁρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (25 Μαΐου 1998).

Προαγωγή

Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ ἐξελέγη ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 21ην Ἰανουαρίου 2000.