ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ

Η ορθόδοξη λατρεία, αυτή καθ’ αυτή, λόγω του μυστικού χαρακτήρα που έχει και της κανονιστικής παραδόσεως της Εκκλησίας, ανήκει κατά κύριο λόγο στη διακονία των Κληρικών. Την ευθύνη αυτή αναλαμβάνουν με τη χειροτονία τους, η οποία ανάγει την αρχή της στους Αποστόλους. Έκτοτε οι διάδοχοί τους, Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι και Διάκονοι, είναι οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί των Μυστηρίων του Θεού.

Οι Ιερείς έχουν το βαρύ προνόμιο να ζουν και να διακονούν την Εκκλησία του Χριστού σ’ αυτή την πολύ κρίσιμη εποχή. Η κρισιμότητα όμως των καιρών πρέπει να χαλυβδώνει τη θέληση και να αυξάνει το ζήλο τους, διότι «Μείζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν τω κόσμω» (Α΄ Ιω. δ΄, 4).

Για την ανάπτυξη και βελτίωση της λατρευτικής ζωής της ενορίας, πρωταρχική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο Ιερέας. Το υπεύθυνο και επίπονο αυτό έργο καθίσταται ελαφρότερο και αποδοτικότερο (κατ’ άνθρωπο), εάν γίνει κατάλληλη επιλογή συνεργατών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν, ο καθένας με τα χαρίσματά του, στην κοινή Λατρεία.

Σήμερα στην ενορία μας υπηρετούν  : ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Κοτσίφης, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νίκων Γαλανόπουλος, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Χαρίτος και ο Αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος  π. Γεώργιος Κυριακάκης.