Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Αύριο, Κυριακή Β’ των Νηστειών, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά. 

Ένας Εκκλησιαστικός Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος άφησε σημαντικό θεολογικό – συγγραφικό έργο, στο οποίο στηρίζεται η Εκκλησία μας μέχρι και σήμερα.

Εξαίρετη βέβαια κληρονομία αποτελούν και τα συγγράμματά του για την Κυρία Θεοτόκο και τις Θεομητορικές Εορτές. Ανάμεσα σ’ αυτά ξεχωρίζει η «Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ εἰς τὴν ‘Υπεραγίαν Θεοτόκον».

Διαβάζουμε σε κάποιο σημείο:

«…Ἐλεήσέ μου τὴν ταπείνωση καὶ λυπήσου τὴν ἀσθένειά μου. Σὺ μόνο ἔχεις τόσο μεγάλη παῤῥησία πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα καὶ κανεὶς ἄλλος. Τὰ πάντα μπορεῖς ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ ὅλα ἔχεις τὴν ἰσχὺ ὡς ὑπερέχουσα ὅλων τῶν κτισμάτων. Τίποτα δὲν σοῦ εἶναι ἀδύνατο, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσεις. Μὴν παραβλέψῃς τὰ δάκρυά μου, μὴν ἀηδιάσῃς τὸ στεναγμό μου, μὴν ἀποστραφῇς τὸν πόνον τῆς καρδιᾶς μου, μὴν ντροπιάσῃς τὴν προσδοκίαν μου σὲ σένα, ἀλλὰ μὲ τὶς μητρικές σου παρακλήσεις ἀπόσπασε γιὰ μένα τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ ἀγαθοῦ Υἱοῦ σου καὶ Θεοῦ καὶ ἀξίωσέ με τὸν ταλαίπωρο καὶ ἀνάξιο δοῦλό σου νὰ ξαναβρῶ τὸ ἀρχαῖο προπτωτικὸ κάλλος τῆς ψυχῆς, νὰ ἀποβάλω τὴν ἀσχήμια τῶν παθῶν, νὰ ἀπελευθερωθῶ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ γίνω ὑπηρέτης τῆς δικαιοσύνης, νὰ ἐκδυθῶ τὸ μόλυσμα τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς καὶ νὰ ἐνδυθῶ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχικῆς καθαρότητας, νὰ νεκρωθῶ γιὰ τὸν κόσμο καὶ νὰ ζήσω μέσα στὴν ἀρετή. Συνοδοιπόρησε καὶ σύμπλευσε μαζί μου, στὶς ἀγρυπνίες ἐνίσχυσέ με, παρηγόρησέ με στὶς θλίψεις, γιὰ τὶς ὀλιγοψυχίες μου παρακάλεσε, δώρισέ μου τὴν θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν, λύτρωσέ με ἀπὸ τὶς ἀδικίες, ἀπὸ τὶς συκοφαντίες ἀθώωσέ με, στὸ θανάσιμο κίνδυνο σπεῦσε σὲ βοήθειά μου. Ἀνάδειξέ με καθημερινὰ ἰσχυρὸ στοὺς ἀόρατους ἐχθρούς μου, γιὰ νὰ μάθουν ὅλοι οι δαίμονες ποὺ ἄδικα μὲ τυραννοῦν ποιανοῦ εἶμαι δοῦλος…»

Με αφορμή την ημέρα τιμής στο πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που τόσο αγαπούσε την Παναγία μας, εδώ στην Ενορία του Αγίου Δημητρίου στο Βύρωνα, το απόγευμα της Β’ Κυριακής των Νηστειών 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 6:00 το απόγευμα, αμέσως μετά τον Γ’ Κατανυκτικό Εσπερινό, θα τελέσουμε Ιερό Ευχέλαιο υπέρ υγείας πάντων των ορθοδόξων χριστιανών, θα αναγνωσθεί η ευχή προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Παρηγορήτρια και στο τέλος, οι Ιερείς θα χρίσουν τους πιστούς με το άγιο Έλαιο, στο οποίο θα εμβαπτισθούν τα Ιερά δάκρυα και το μύρο από τη Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Παρηγορητρίας όπου δυόμισυ χρόνια τώρα δεν έχει παύσει να δακρυρροεί και να μυροβλύζει προς χάριν και παρηγορίαν των πιστών.

Δυόμισυ χρόνια, χαρίζει στους πιστούς τα παρηγορητικά δάκρυά Της και το χαριτόβρυτο μύρο Της. Ανέκαθεν χάριζε απλόχερα στα παιδιά Της την ευσπλαχνία Της. Ποτέ δεν εγκατέλειψε όσους ελπίζουν στην μητρική συναντίληψη. Αυτή όμως η παρουσία Της είναι χειροπιαστή απόδειξη της εν Πνεύματι Αγίω παρουσίας Της και δι’ αυτής της Παρουσίας έχουμε καταστεί όλοι λίγο ή πολύ, μάρτυρες των θείων δωρεών όσων προσπίπτουν στη χάρη Της.

Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 – 9:00 το πρωί, Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες εις ανταπόδοσιν της θαυματουργού παρουσίας της Κυρίας Θεοτόκου στην Ενορία μας.

Καθημερινά επίσης τελείται Ιερά Παράκληση στην Παναγία την Παρηγορήτρια ώρα 11:00 πμ και 5:30μμ

Ο Ιερός Ναός παραμένει καθημερινά ανοικτός από 7:00 το πρωί έως 7:30 το βράδυ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι προσκυνητές μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2107660943.