ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΙΑ' ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2013
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013