Πρόγραμμα Ιουνίου (Α’ 15ήμερο)

 388FDD1A C286 4A44 BCEB 10AFDDE9107077CA5542 22C4 4A42 9904 2A22BC99DA102193441E DE81 4FC4 9A3E DA9A72AD83CE