Συνεχίζοντας την μακρά παράδοση των κατηχητικών σχολείων μας, κάθε Σάββατο και Κυριακήλειτουργούν, στο Ενοριακό κέντρο, ομάδες κατηχητικών συνάξεων για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Σε αυτές τις συνάξεις γίνεται διδασκαλία των αληθειών της πίστεώς μας και προετοιμάζεται η είσοδος των παιδιών και των νέων, με πνευματικά και παιδαγωγικά ώριμο τρόπο, στην ζωή της Εκκλησίας και στις προκλήσεις της ζωής.

program katichitiko