Οι εικόνες και η χρήση τους στο Ναό όπως και όλα τα σκεύη χάνουν παντελώς την υλικότητά τους γι' αυτό και παντού αναφέρονται από τους πατέρες της εκκλησίας μας ως "ιερά σκεύη", ως "ιερές εικόνες" γιατί απεικονίζουν τους Αγίους και εις μίαν "υπόστασην" το θείο πρόσωπο του Κυρίου μας, της Θεοτόκου μητέρας του, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και όλων των δοξολογούντων αυτόν Αγγέλους. Η εικονογράφιση ενός Ναού αναφέρεται από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό σαν μιά μικρή "προτύπωση" του Παραδείσου. Σ' αυτή τη μικρή Δημιουργία καλείται και ο σύγχρονος αγιογράφος να συμβάλλει με το χέρι του και την καρδιά του, έχοντας πάντα στο μυαλό του πως η τιμή και η Λατρεία "επί το προτότυπον διαβαίνει" κατά τον Μέγα Βασίλειο. Έχοντας όλα αυτά κατά νου υποδεχόμαστε στο Ναό μας κάθε δεκτικό, ταπεινό και καλοπροαίρετο να του διαμηνύσουμε αυτά που πριν πολλά χρόνια οι πατέρες μας δίδαξαν και εποίησαν.

Υπεύθυνος για τη διδασκαλία της Αγιογραφίας είναι ο κ. Γεώργιος Ευαγγέλου

 

agiografia 2016