1. Όπως οι ιατρικές οδηγίες και συμβουλές είναι πολύ ωφέλιμες, όταν είναι εύστοχες και εφαρμόζονται με βάση την ιατρική επιστήμη και εμπειρία, το ίδιο γίνεται και με τις πνευματικέςπαραινέσεις. Μετά την έμπρακτη εφαρμογή τους, αποδεικνύεται σοφία τους και η ωφέλειά τους για τη διόρθωση και τελείωση όσων τις ακούνε και τις αποδέχονται. Ακούμε λοιπόν τις Παροιμίες να μας λένε κατηγορηματικά ότι «η οργή συντελεί στο να απολεσθούν και οι φρόνιμοι»2. Και τονΑπόστολο να μας προτρέπει και να μας λέει: «Η οργή και ο θυμός, οι φωνές και οι κατηγόριες, ας είναι μακριά από σας, μαζί με κάθε είδους κακία»3. Και τον Κύριο να μας τονίζει ότι «ο καθένας που οργίζεται ενάντια στον αδελφό του, θα δώσει λόγο γι' αυτό την ώρα της Κρίσεως»4

Ο ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΓΗ

Πολύτιμο δώρο του Θεού είναι η νηστεία. Θεσμός πανάρχαιος, που διατηρήθηκε σαν πατρική κληρονομιά κι έφτασε μέχρι τις μέρες μας.

Δεχθείτε τη λοιπόν με χαρά. Δεχθείτε οι φτωχοί τη σύντροφό σας. Δεχθείτε οι υπηρέτες την ανάπαυσή σας. Δεχθείτε οι πλούσιοι αυτή που σάς σώζει από τον κίνδυνο του κορεσμού και νοστιμίζει όσα η συνεχής απόλαυση ανοσταίνει.

Οι άρρωστοι δεχθείτε τη μητέρα της υγείας. Οι υγιείς την εξασφάλιση της ευεξίας. Ρωτήστε τους γιατρούς, και θα σάς πουν πως τίποτα δεν είναι τόσο αμφίβολο κι αβέβαιο όσο η υγεία. Γι' αυτό οι συνετοί με τη νηστεία προσπαθούν να διατηρήσουν την υγεία τους και να γλυτώσουν από το συντριπτικό φορτίο της παχυσαρκίας.

Η ΝΗΣΤΕΙΑ

 Η προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου για τη νηστεία


1. «Παρηγορείτε, λέγει, ιερείς τον λαό· ομιλήσατε στα αυτιά της Ιερουσαλήμ» (Ης. 40, 1-2). Η φύση του λόγου είναι ικανή, των μεν φιλοπόνων να εντείνει τις δυνάμεις, των δε οκνηρών και νωθρών να διεγείρει την προθυμία. Για τούτο μεν οι στρατηγοί, όταν παρατάσσουν τον στρατό για την μάχη, μεταχειρίζονται τους προτρεπτικούς λόγους πριν από τους αγώνες, και τόση δύναμη έχει η παραίνεση, ώστε σε πολλούς εμπνέει πολλές φορές ακόμη και περιφρόνηση του θανάτου.

Οι γυμναστές δε και οι εκπαιδευτές, όταν οδηγούν τους αθλητές στους αγώνες των σταδίων, κάνουν πολλές προτροπές περί του ότι πρέπει να μοχθούν για τα στεφάνια, ώστε και πολλοί να πείθωνται με την φιλοτιμία στη νίκη να περιφρονούν τα σώματα.

ΛΟΓΟΣ Β' ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ