Α' ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΑ

Τα Εκκλησιαστικά αντικείμενα, που χρησιμοποιούνται στην τέλεση των Ιερών Ακολουθιών στους Ιερούς Ναούς, ονομάζονται Ιερά ή Άγια και καθίστανται αγιασμένα1, είτε λόγω της απλής ευλογίας που δίνεται από τον Επίσκοπο π .χ. στα Άμφια κατά τη χειροτονία του Κληρικού, είτε με τη χρήση τους στις διάφορες 'Ιεροπραξίες, εφ' όσον είναι αφιερωμένα στον Θεό.

1. ΑΜΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει όπως είπαμε το θρόνο του Θεού, αλλά και τον τάφο Του. Είναι φυσικό λοιπόν να στολίζεται και να καλύπτεται αναλόγως, όπως αρμόζει στο Βασιλικό αυτό θρόνο (ή και τάφο).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠHPETIΚA ΜΕΣΑ