Εορτές λέγονται οι ήμερες οι οποίεςκαθορίστηκαν από την Εκκλησία για ανάμνησηγεγονότων της ζωής τουΚυρίου, της Παναγίας, της ζωής της Εκκλησίας και των Αγίων της.

Οι Χριστιανικές εορτέςέχουν θρησκευτική, κοινωνική και ανθρωπολογική σημασία.Θρησκευτική, διότι αποτελούν ευκαιρία λατρείας του Θεού, μελέτης του θείου λόγου, καισυμμετοχήςσταΜυστήρια. Κοινωνική, διότι με τις συνάξεις αυτές των πιστών καλλιεργείται καισυνειδητοποιείται η έννοια της ισότητας και ενότητας τους, ενώ με τη διακοπή των καθημερινών έργων (Κυριακές και γιορτές, ο πιστός δε δουλεύει ούτε σε εργόχειρο), παρέχεται η ευκαιρία προςάσκηση έργων αγάπης και φιλανθρωπίας. Ανθρωπολογική τέλος σημασία έχουν, διότι παρέχουν στον άνθρωπο ανάπαυση σωματική και τόνωση ψυχική· τον αποσπούν από τα γήινα και του θυμίζουν τα ουράνια. Τη σημασία αυτή φανερώνει και ο λόγος του Κυρίου: «το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο» (Μάρ . β', 27).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

 1.Γεvικά

α. Το νόημα των Μυστηρίων

Η ανθρώπινη φύση μετά το προπατορικό αμάρτημα «Εξαγριώθηκε» και έγινε «ακανθώδης;» όπως τα αγρία δέντρα. Για την «ημέρωσή» της βλάστησε η «ράβδος (=βλαστός) εκ της ρίζης Ιεσσαί και ανθός εκ της ρίζης αναβήσεται» (Ησ. ια, 1), ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και έγινε «βλαστός» αισθητός, για να εξημερώσει με αισθητό τρόπο τους αισθητούς ανθρώπους.

Αυτό το εξημερωτικό και αναγεννητικό έργο επιτυγχάνεται με τον τρόπο που δώρισε και παρέδωσε ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους και συνεχίζεται να επιτυγχάνεται και να τελείται με τα Άγια Μυστήρια, με την ιδιαίτερη για το καθένα Ιεροτελεστία.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Για να συμμετάσχουμε στο γάμο της Θείας Λειτουργίας, όπου προσφέρεται το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας - χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε ζωήν αιώνιον Ιω. στ', 54) - χρειάζεται οπωσδήποτε προετοιμασία, χρειάζεται ένδυμα «γάμου». «Και ένδυμα ουκ έχω ίνα εισέλθω εν αυτώ», (Εξαποστειλάριο Μ. Εβδομάδας), διότι συνεχώς χάνουμε, προδίδουμε και κατασπιλώνουμε το λευκό ένδυμα της βαπτίσεώς μας.

Γι' αυτό ο φιλάνθρωπος Κύριος μας έδωσε και δεύτερο βάπτισμα, συγκαταβαίνοντας στην αδυναμία μας. μας έδωσε το Μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως.Μ' αυτό αποκτούμε και πάλι τη δυνατότητα κοινωνίας με τον Κύριο μας, μετέχοντας στο «γάμο» και μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα Του.

ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Χριστιανικός Ναός - καλείται και Ιερός Ναός ή Άγιος Ναός - είναι ο Οίκος (η κατοικία) του Θεού επειδή μέσα σ' αυτόν λατρεύεται ο Τριαδικός Θεός. Το άνω μέρος του Ναού συμβολίζει τον ουρανό, ενώ το κάτω, τα επί της γης.

 Η ονομασία Εκκλησία σημαίνει συνάθροιση και με την έννοια αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριο και τους Αποστόλους για να δηλωθεί το σύνολο των Χριστιανών της οικουμένης ή ενός τόπου (Ματ. ιστ' 18 και ιη' 17' Πράξ. β', 47 και θ' 31' 
Ρωμ. ιστ',4ο κ.α.).

ΤΟΠΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Περισσότερα Άρθρα...