ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)

Ήδη φθάνουμε προς το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μόλις λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, κατά την οποία θα προσκυνήσουμε τα άχραντα Πάθη του Κυρίου, αφού πρώτα καθαρίσουμε την καρδιά μας από τη δυσωδία της αμαρτίας.

 

Η συνείδησή μας μας βεβαιώνει ότι είμαστε ένοχοι, το σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα όμως μας δίνει θάρρος και ελπίδα. Προβάλλοντας το ασύγκριτο μεγαλείο της θυσίας του Κυρίου ο θεοφώτιστος Απόστολος μας τονίζει ότι το αίμα του Χριστού «καθαριεί την συνείδησιν ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζώντι» αμαρτίας, που φέρνουν στην ψυχή νέκρωση, και θα μας αξιώνει να λατρεύουμε αξίως τον ζωντανό Θεό, δηλαδή θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα της.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η δύναμη του αίματος του Κυρίου και πώς αυτό μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.

Ανέκαθεν ο άνθρωπος αισθανόταν το βάρος της ενοχής από την αμαρτία. Οι τύψεις της συνειδήσεως δεν άφηναν την ψυχή του να ειρηνεύσει. Γι’ αυτό στα προ Χριστού χρόνια τόσο οι ειδωλολάτρες όσο και οι Ιουδαίοι προκειμένου να επιτύχουν την εξιλέωσή τους, προσέφεραν θυσίες ζώων. Όπως σημειώνει ο Απόστολος, είναι «αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων αφαιρείν αμαρτίας» (Εβρ. ι ́ 4). Αν κάτι μπορεί να εξαγνίσει τον εσωτερικό μας κόσμο και να καθαρίσει τη συνείδησή μας, αυτό είναι το αίμα του Χριστού, που χύθηκε πάνω στο Σταυρό «υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας».

Γιατί; Πρώτον διότι το αίμα αυτό είναι αίμα του εντελώς αθώου και αναμάρτητου Κυρίου Ιησού, ο Οποίος «αμαρτίαν ούκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού» (Α ́ Πετρ. β ́ 22).

Δεύτερον αυτό που προσδίδει άπειρη αξία και δύναμη στη θυσία του Κυρίου είναι το γεγονός ότι θυσιάζεται ο ίδιος ο Θεός, και συνεπώς το αίμα αυτό είναι αίμα Θεού! Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος που χρησιμοποιεί ο ιερός υμνογράφος για να διατυπώσει το ασύλληπτο μυστήριο: «Αίματι Θεού ο ιός του όφεως αποπλύνεται» (Δοξαστικό Εσπερινού Εορτής Υψώσεως Τιμίου Σταυρού) δηλαδή με αίμα Θεού ξεπλένεται το δηλητήριο του αρχαίου όφεως (του διαβόλου).

«Τούτο το αίμα εκχυθέν πάσαν την οικουμένην εξέπλυνε», γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (PG 59, 261). Και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υπογραμμίζοντας την ατίμητη αξία του σημειώνει: Λίγες ρανίδες του τιμίου αίματος του Κυρίου αναπλάττουν όλο τον κόσμο (PG 36, 664).

Πραγματικά το αίμα του Χριστού είναι αυτό το οποίο «καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α ́ Ιω. α ́ 7), όπως σημειώνει ο ιερός ευαγγελιστής Ιωάννης. Πώς γίνεται αυτό; Γίνεται δια των Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Έτσι, κάθε φορά που προσερχόμαστε με ειλικρινή μετάνοια στο Μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως, η ψυχή μας λούζεται με το αίμα της θυσίας του Κυρίου και γίνεται πεντακάθαρη και ολοφώτεινη, πιο λευκή κι από το χιόνι! Και στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, που κοινωνούμε Σώμα και Αίμα Χριστού «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον», ολοκληρώνεται το θαύμα του καθαρισμού των αμαρτιών μας. Τότε πραγματικά απολαμβάνουμε ζωή ειρηνική, με ήρεμη και ανένοχη συνείδηση, με χαρά και ανάπαυση στην ψυχή μας.

Σήμερα, Ε ́ Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η αγία μας Εκκλησία προβάλλει ενώπιόν μας και την ασκητική μορφή της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία ενώ ζούσε βυθισμένη μέσα στην ανηθικότητα και τη διαφθορά, συγκλονίστηκε από ένα προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, μετανόησε ειλικρινά, εξομολογήθηκε κι έζησε το υπόλοιπο της ζωής της στην έρημο με συντριβή ψυχής και σκληρούς ασκητικούς αγώνες. Αυτό το συγκλονιστικό θαύμα μεταστροφής δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει χωρίς τη δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Το αίμα του Χριστού ήταν αυτό που καθάρισε την καρδιά της οσίας Μαρίας από κάθε μολυσμό αμαρτίας και της χάρισε πλήρη άφεση, λύτρωση και σωτηρία.

Μακάρι κι εμείς να προστρέχουμε με πίστη και μετάνοια στον εσταυρωμένο Λυτρωτή, για να μας ξεπλένει με το τίμιο αίμα του και να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.