Εκείνος που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο τη γη, ο γυιός του Θεού και ο Λόγος του ο συναΐδιος, σήμερα ταπεινώθηκε και ήρθε στη Βηθανία απάνω σ’ ένα πουλάρι. Και τα παιδιά των Εβραίων τον υποδεχθήκανε φωνάζοντας: «Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος, ο βασιλιάς του Ισραήλ».

Οι πολέμαρχοι του κόσμου, σαν τελειώνανε τον πόλεμο και βάζανε κάτω τους οχτρούς τους, γυρίζανε δοξασμένοι και καθί­ζανε απάνω σε χρυσά αμάξια για να μπούνε στην πολιτεία τους.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ

"Δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου". Η μεγάλη ευχή του αγίου Εφραίμ του Σύρου τελειώνει με το εξαιρετικά σημαντικό αίτημα: "δώρισε μοι του οράν τα εμα πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου˙ότι ευλογήτός ει εις τους αιώνας των αιώνων".

ΔΩΡΗΣΑΙ ΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΑΝ ΤΑ ΕΜΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ...

Η σημερινή Κυριακή, αδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή των Βαΐων». Σαν θείο κήρυγμα για την Κυριακή αυτή θα σας πω ολίγα από μια ωραία ομιλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην βαϊοφόρο σημερινή ημέρα.

 1. Η σημερινή Κυριακή, αδελφοί, προκηρύσσει την ανάσταση του Χριστού, που θα εορτάσουμε την άλλη Κυριακή, την Κυριακή του Πάσχα. Η  Κυριακή του Πάσχα διαλαλεί την θεότητα του Ιησού Χριστού με την ανάστασή Του. Αλλά και

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στα μέρη της Παλαιστίνης ζούσε ένας ιερομόναχος, ο Ζωσιμάς. Ήταν πολύ ευσεβής γέροντας και τόσο ακουστός για την αρετή του, ώστε πολλοί μοναχοί από τα γύρω μοναστήρια πήγαιναν να ακούσουν από το στόμα του πνευματικά λόγια. Στο μοναστήρι που ασκήτευε έζησε πενήντα τρία χρόνια. Και τότε του ήρθε η  σκέψη: «Άραγε υπάρχει κανείς που να μπορεί να με διδάξει ασκητικά έργα; Υπάρχει κανείς που να είναι σε όλα τέλειος και να μην του έλειψε τίποτα;

Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ