Πέντε σοφές και πέντε μωρές παρθένες. Διάβασε: πέντε σοφές και πέντε μωρές ανθρώπινες ψυχές. Οι σοφές είχαν τα καντήλια καθαρά και το λάδι ενώ οι μωρές μόνον τα καντήλια.

Τα καντήλια κατ᾿ αρχάς συμβολίζουν το σώμα και το λάδι το έλεος. Ίσως, η ελληνική λέξη «έλαιον» να έχει κάποια σχέση με τη λέξη έλεος. Από τη λέξη έλεος παράγεται και η λέξη πολυέλεος, που σημαίνει αυτόν που έχει πολύ

ΠΕΝΤΕ ΣΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΩΡΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ

Πλησιάζουν και φέτος οι άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, οι ημέρες των Αχράντων Παθών του Κυρίου. Θα σπεύσουμε στους Ναούς μας οι Χριστιανοί, θα σπεύσουμε με συγκίνηση στις κατανυκτικές Ακολουθίες, θα παρακολουθήσουμε τα ιερά Αναγνώσματα που εξιστορούν όλα τα σχετικά γεγονότα, θα ακούσουμε τους υπέροχους ύμνους, θα συγκινηθούν και θα κλάψουν οι ψυχές μας, καθώς θα αντικρίσουμε στο κέντρο των Ναών μας τον Εσταυρωμένο να υποφέρει, να βασανίζεται, να υβρίζεται, να αφήνει εκεί την τελευταία του πνοή.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη:

Αυτές οι τρεις ημέρες, τις οποίες η Εκκλησία ονομάζει Μεγάλες και Άγιες, έχουν, μέσα στο λειτουργικό κύκλο της Μεγάλης Εβδομάδας, έναν καθοριστικό σκοπό. Τοποθετούν όλες τις ιερές ακολουθίες στην προοπτική του Τέλους · μας υπενθυμίζουν το εσχατολογικό νόημα τον Πάσχα.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Οι ιερές Ακολουθίες των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας ονομάζονται Ακολουθίες του Νυμφίου και παίρνουν την ονομασία τους από την παραβολή των Δέκα Παρθένων, που αναγιγνώσκεται τη Μεγάλη Τρίτη. Ποια θέση έχει όμως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα η παραβολή του Νυμφίου, καθώς σε ένα πρώτο βλέμμα δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με τα Πάθη του Κυρίου;

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ