Την Μεγάλη Παρασκευή γιορτάζουμε το συγκλονιστικότερο γεγονός από όσα είδε ποτέ ο κόσμος: τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τη μεγάλη, μοναδική και ανεπανάληπτη θυσία του, δια της οποίας κατορθώθηκε η αιώνια σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Το γεγονός αυτό ο ιερός ευαγγελιστής Λουκάς το αναφέρει λιτότατα με δώδεκα λέξεις: «Και ότε απήλθον επί τον τόπον τον καλούμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν» (Λουκ. κγ [23] 33).

ΕΠΑΘΕΝ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΣΩΣΕΝ ΩΣ ΘΕΟΣ

Οι τρεις ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος (κς΄ 75), ο Μάρκος (ιδ΄ 72) και ο Λουκάς (κβ΄ 62, περιγράφουν με πολύ εκφραστικό τρόπο το κλάμα του αποστόλου Πέτρου.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί εις την οικία του αρχιερέως. Ο απόστολος Πέτρος ακολούθησε την σπείρα. Δηλαδή την δύναμη από Ρωμαίους στρατιώτες και υπηρέτες των αρχιερέων και Φαρισαίων και αξιωματικούς. Μπήκε μαζί τους και κάθισε στην αυλή της οικίας του αρχιερέως, μαζί με τους υπηρέτες

Ο ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΑΥΘΜΟΣ

Μελετώντας κανείς τη ζωή του Κυρίου μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής διαπιστώνει πως υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιες λεπτομέρειες, που εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αν όμως τις εξετάσει προσεκτικότερα, θα δει πως και αυτές οι λεπτομέρειες έχουν την θέση τους, τη σημασία, την αξία τους.

Μια τέτοια συγκλονιστική λεπτομέρεια μας περιγράφει ο ιερός ευαγγελιστής Λουκάς.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ

«Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχως εκ τε των θείων Αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων παραδεδώκασιν ημίν τέσσερά τινα εορτάζειν΄ τον ιερόν Νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον (δηλαδή την παράδοσιν των καθ’ ημάς  φρικτών Μυστηρίων), την υπερφυά Προσευχήν και την Προδοσίαν αυτήν».  

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ