Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

1. Η Μεταμόρφωση του Χριστού, αδελφοί χριστιανοί, είναι ένα λαμπρό γεγονός της επίγειας ζωής Του, που κηρύττει περίτρανα την θεότητά Του. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, «θεάνθρωπος» με μια λέξη. Οι πολλοί όμως τον νόμιζαν για απλό άνθρωπο, γιατί έτσι φαινόταν. Αλλά στο όρος Θαβώρ, με την Μεταμόρφωσή Του, ο Ιησούς έδειξε ότι είναι και Θεός. Αυτό το έδειξε σε τρεις μόνο μαθητές Του, γιατί αν φαινόταν σε όλους ως Θεός, θα τον νόμιζαν κατά φαντασία και όχι ως πραγματικό άνθρωπο.

Με την Μεταμόρφωσή Του ο Χριστός έγινε λαμπρότερος στο σώμα Του, γιατί η θεότητά Του έδειξε τις ακτίνες της σ᾽ αυτό. Και το πρόσωπό του «ἔλαμπε ὡς ὁ ἥλιος», ακόμα δε και τα ιμάτια Του έγιναν «λευκά ὡς τό φῶς». Δεν έλαμψε όμως όλη η θεότητα του Χριστού κατά την Μεταμόρφωση, αλλά μικρόν μόνον, όσο μπορούσαν οι τρεις μαθητές να αντέξουν. Γιατί πραγματικά οι μαθητές δεν άντεξαν να βλέπουν και την μικρή αυτή έλλαμψη της θεότητάς Του, που φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός στο Θαβώρ, και, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής, «ἔπεσον ἐπί πρόσωπον αὐτῶν καί ἐφοβήθησαν σφόδρα» (Ματθ. 17,6).

Γιατί έπεσαν κατά γης και δεν άντεξαν το θειο φως; Γιατί το φως αυτό τους ήλθε απ᾽ έξω! Οι ίδιοι δεν είχαν λάβει ακόμη μέσα τους την Χάρη του Αγίου Πνεύματος με την Πεντηκοστή. Ενώ τον άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ τον έλουζε η Χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα πρόσωπα των Αγίων μας τα βλέπουμε με τα φωτοστέφανα.

2. Κατά την Μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος φανερώθηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας και συλλαλούσαν μαζί με τον Χριστό, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος (17,3). Τι συλλαλούσαν; Για «τήν ἔξοδον αὐτοῦ», μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (9,31). Δηλαδή, για το πάθος Του, για τον θάνατό Του. Και η Μεταμόρφωση του Χριστού έγινε λίγο πριν από τον σταυρικό Του θάνατο. Τα δύο πρόσωπα που εμφανίστηκαν, ο Μωυσής και ο Ηλίας, αντιπροσωπεύουν όλη την Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής τον Νόμο και ο Ηλίας τους Προφήτες. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη μας μιλάει για τον Μεσσία Ιησού Χριστό και για όλη την ζωή Του. Ιδιαίτερα όμως και πολύ ζωντανά μας μιλάει για το πάθος του Μεσσία, για το οποίο συλλαλούσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας με τον Χριστό κατά την Μεταμόρφωσή Του στο όρος.

3. Αλλά ο Πέτρος, μη θέλοντας να πάθει ο Χριστός, από την πολλή αγάπη που του είχε, του πρότεινε να παραμείνουν εκεί και να μην κατέβουν από το όρος και φονευθεί στα Ιεροσόλυμα, «μή εἰδώς ὅ λέγει», μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (9,33). Μάλιστα ο Πέτρος πρότεινε ακόμη στο Χριστό να κάνουν εκεί στο όρος τρεις σκηνές· μια γι᾽ Αυτόν, τον Ιησού, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Ας προσέξουμε ότι δεν είπε για δική του σκηνή. Σαν να έλεγε: Δεν θέλω εγώ σκηνή, Χριστέ! Μου αρκεί να Σε βλέπω και να Σε απολαμβάνω! Μου φτάνει αυτό!

Αλλά ενώ ο Πέτρος έλεγε για χειροποίητες σκηνές στο όρος, για να μείνουν εκεί, ο Θεός Πατέρας έδειξε άλλη αχειροποίητη σκηνή· έδειξε μια φωτεινή νεφέλη. «Ἰδού νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασεν αὐτούς»! Όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έκανε την παρουσία Του σε νεφέλη, έτσι και τώρα γίνεται με τον Υιό Του. Για να φανεί και με αυτό η θεότητα του Ιησού Χριστού, γιατί η νεφέλη δηλώνει την παρουσία του Θεού.

Από την νεφέλη δε ο ουράνιος Πατέρας ανακήρυξε τον Ιησού Χριστό ως αγαπητό Του Υιό, στον Οποίο αναπαύεται. «Οὗτός ἐστιν – εἶπε – ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα. Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5). Αλλά τι σημαίνει ο τελευταίος λόγος του ουρανίου Πατέρα, το «αὐτοῦ ἀκούετε»; Σημαίνει να υπακούουμε στον Υιό Του. Αυτό ο Θεός το είπε στους μαθητές Του, γιατί αυτοί ήταν εκεί στο όρος. Και μάλιστα, όπως ερμηνεύουν οι άγιοι Πατέρες, το είπε ιδιαίτερα για τον Πέτρο. Γιατί πριν από την Μεταμόρφωση, όταν ο Χριστός είπε στους μαθητές Του ότι θα σταυρωθεί, ο Πέτρος αντέλεγε και είπε μάλιστα «οὐ μή ἔσται σοι τοῦτο» (Ματθ. 16,22). Ότι, δηλαδή, αυτό δεν θ γίνει ποτέ. Αλλά, χριστιανοί μου, αν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός δεν θα σωζόμασταν.

Ο Διάβολος μόνο ήθελε να μην σταυρωθεί ο Χριστός, γιατί αυτός μόνον δεν θέλει την σωτηρία μας. Γι᾽ αυτό και ο Χριστός μας επέπληξε πολύ τον Πέτρο για την αντίρρησή του και μάλιστα τον είπε «Σατανά», ως συνηγορούντα με τον Διάβολο, αν εμποδίσει την Θυσία του Χριστού. Το «αὐτοῦ ἀκούετε», λοιπόν, που είπε ο ουράνιος Πατέρας κατά την Μεταμόρφωση, απευθύνεται ιδιαίτερα στον Πέτρο, να μην αντιλέγει στο θείο σχέδιο.

4. Η Μεταμόρφωση του Χριστού, αγαπητοί μου, έγινε πριν από το Πάθος Του. Για να μη νομίσουν οι μαθητές ότι ο Χριστός πάσχει από αδυναμία, ότι δεν μπορούσε, δηλαδή, να κάνει διαφορετικά, γι᾽ αυτό και φανερώνει την θεότητά Του κατά την Μεταμόρφωσή Του, ώστε να νοήσουν οι μαθητές ότι ο Διδάσκαλός τους πάσχει εκούσια, πάσχει με το θέλημά Του, και όχι από ανθρώπινη αδυναμία, επειδή το ήθελαν οι εχθροί Του.

Έτσι το λέγει και το Κοντάκιο της Εορτής. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε ώστε , «ὅταν – οἱ μαθητές – Σέ ἴδωσι σταυρούμενον τό μέν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον». Αφού λοιπόν συνδέεται τόσο στενά η Μεταμόρφωση με τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, γι᾽ αυτό κατά την ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως ψάλλουμε τις Καταβασίες «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς» και από την Μεταμόρφωση αρχίζουμε μια μυστική Τεσσαρακοστή (40 ημέρες ακριβώς) για την εορτή του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.

Με πολλές ευχές,

† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας