ΚΗΡΥΓΜΑ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ