ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2013
ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Κ.Κ. ΔΑΝΙΗΛ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ