ΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2013 - ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του Οίκου σου, ομιλητής ο Αρχιμ. π. Νεκτάριος Βιτάλης