ΙΒ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2014 - 21/10/14

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Μητροπολίτης Σισανίου κ Σιατίστης Παύλος