ΙΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2015 - 19/10/2015
Ομιλία με θέμα: "Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης - ο Τραπεζούντιος ιδρυτής του Αγ. Όρους και Αθωνίτικα μηνύματα".
Ομιλιτής: ο Ιερομόναχος π. Φιλήμων απο την Ι.Μ. Σταυρονικήτα Αγ. Όρους