ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ 1924-1994