ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:¨ΕΛΛΑΣ! ΕΛΠΙΔΩΝ ΓΛΥΚΥΤΑΤΩΝ ΜΗΤΗΡ¨

Εκδήλωση με θέμα: "Ελλάς! Ελπίδων Γλυκυτάτων Μήτηρ" για την 25 Μαρτίου 1821