ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

1. Το προοίμιο του Σταυρού: ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
 
 
 
 2. Ωσαννά: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
 
 
 
  3. Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη: ΤΟ ΤΕΛΟΣ