ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ.