Συνείδηση είναι η είδηση, ή γνώση του ηθικού νόμου, την οποία έχει μέσα της η ψυχή και μπορεί να διακρίνει ποιες πράξεις είναι καλές και ποιες είναι κακές. Συνείδηση είναι η δυνατότητα που έχει η ψυχή να κρίνει αδέκαστα το ποιόν αυτών των πράξεων, να καταδικάζει τις κακές και να εγκρίνει αδέκαστα τις καλές. Η ψυχή έχει έμφυτη τη συνείδηση. Έχει δηλαδή η ψυχή έμφυτη τη δύναμη να γνωρίζει ποιο είναι δίκαιο και ποιο άδικο, ποιο είναι καλό και ποιο κακό, τί είναι αληθινό και τί ψεύτικο.

Την έμφυτη αυτή δύναμη την έλαβε η ψυχή από τον Θεό, για να μπορεί να γνωρίζει το θείο θέλημα και να συνταυτίσει το δικό της θέλημα με το θείο. Ο σκοπός αυτού του θείου δωρήματος αναδεικνύει τη συνείδηση ως νόμο ηθικό, απαράβατο και αιώνιο, ο οποίος απαιτεί τέλεια ευπείθεια και υποταγή.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

1. Εκτός από τη δημιουργία του αισθητού κόσμου και τη δημιουργία του ανθρώπου, δημιούργησε ο Θεός και άλλα λογικά όντα;
Μάλιστα. Ο Θεός δημιούργησε και έναν άλλο κόσμο, πνευματικό, που υπερβαίνει τον αισθητό, και άλλα όντα, νοερά, λογικά και αυτεξούσια.
 
2. Από που γνωρίζουμε για τον υπεραισθητό κόσμο;
Μαθαίνουμε για αυτόν και την ύπαρξη των αγγέλων από τις Άγιες Γραφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
 
3. Που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη η ύπαρξη των αγγέλων;
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ