Πρόσεξε τι ακριβώς θα σου πω και βοήθησε τον εαυτό σου. Η ευσπλαχνία του Θεού είναι απερίγραπτη και δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, υπερβαίνει βέβαια τη δική μας αντίληψη , όμως είναι ανάγκη και εμείς να συνεισφέρουμε. Πρόσεξε τι εννοώ. Ο Θεός μας ελεεί , όμως και μας ζητάει κάτι. Δώσε και συ κάτι, μας λέει. Τα αμαρτήματά σου είναι πάμπολλα και είσαι φορτωμένος με παρανομίες. Από αυτά θέλω να σε ανακουφίσω

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ

«Πάντοτε μεν, αδελφοί, οφείλουμε να διακηρύττουμε τη φιλανθρωπία του Θεού (δι’ αυτής, λοιπόν, ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν) μάλιστα σ’ αυτόν τον καιρόν των Νηστειών οφείλουμε να κάμνομεν, χάριν της κοινής ωφελείας....

Ας πούμε, λοιπόν, περί της μετανοίας, αυτά που είπεν ο Χριστός, ο Δεσπότης και φιλάνθρωπος Υιός του φιλαν­θρώπου Πατρός, ο μόνος γνήσιος εξηγητής της Πατρικής Ουσίας. Ας αναπτύξουμε όλην την Παραβολήν για τον Άσωτον, για να μάθουμε από αυτήν πώς πρέπει να προσευχώμεθα στον Απροσπέλαστον και πώς να ζητούμε συγχώρηση των αμαρτιών μας.

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

“Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου με όλην την δόξαν του Πατρός του και όλοι οι άγγελοι μαζί Του, τότε θα καθίση εις τον θρόνον της δόξης του και θα χωρίση τα πρόβατα από τα ερίφια και τους μεν πρώτους θα τους επιδοκιμάση, διότι όταν επεινούσε τον έθρεψαν, όταν εδιψούσε τον επότισαν, όταν ήτο ξένος τον περιεμάζεψαν, όταν ήτο γυμνός τον ενέδυσαν, όταν ήτο ασθενής τον επεσκέφθησαν και όταν ευρίσκετο εις την φυλακήν επήγαν και τον είδαν, και θα δώση την βασιλείαν Του εις αυτούς. Τους άλλους δε οι οποίοι έκαναν τα αντίθετα, θα τους αποδοκιμάση και θα τους στείλη εις το αιώνιον πυρ, που είναι ετοιμασμένον δια τον διάβολον και τους αγγέλους του”.

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ

Ανέφερα πολλούς δρόμους μετάνοιας, για να σου κάνω, με την ποικιλία των οδών, εύκολη τη σωτηρία. Ποιά είναι αυτή η άλλη οδός; Η ταπεινοφροσύνη.

Έχε ταπεινό φρόνημα και θα εξαλείψεις το πλήθος των αμαρτιών. Έχεις και γι’ αυτήν απόδειξη από τη Θεία Γραφή, από την ανάγνωση της παραβολής του Τελώνη και του Φαρισαίου (Λουκ. 18, 10). Ανέβηκαν, λέει, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης στο Ναό για να προσευχηθούν. Και άρχισε ο Φαρισαίος να απαριθμεί τις αρετές του. Εγώ δεν είμαι, λέει, αμαρτωλός, όπως ο άλλος ο κόσμος, ούτε όπως αυτός ο Τελώνης.

Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ, ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ