Ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκιλλα

Ο βίος τους:

Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα ήταν ένα αγαπημένο χριστιανικό ζευγάρι που  μαρτύρησαν την εποχή του Νέρωνα. Οι Άγιοι αυτοί κατάγονταν από τον Πόντο. Όταν εκδιώχθηκαν από την Ρώμη  όλοι οι  Ιουδαίοι, λόγω των αναταραχών που γινόντουσαν μεταξύ τους στις συναγωγές για τον Ιησού, ο Ακύλας, που ήταν σκηνοποιός στο επάγγελμα, και η γυναίκα του Πρίσκιλλα αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν για την Κόρινθο.

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

Αμερικανοί ψυχολόγοι έχουν θορυβηθεί τελευταία από τη διαπίστωση, ότι δεν χρειάζεται πια να ενηλικιωθεί κανείς -όπως άλλοτε ίσχυε- για να διαπράξει βαριά εγκλήματα! Η βία των ανηλίκων έχει ραγδαία εξάπλωση και σε πολλές περιπτώσεις συναγωνίζεται τη βία των ενηλίκων!

Στην Ευρώπη κανένα άλλο ζήτημα δεν προκαλεί και δεν αναγνωρίζεται απ' όλους ως τόσο σοβαρό, όσο η αυξανόμενη εγκληματικότητα των ανηλίκων. Ανάλογο είναι το πρόβλημα και στη χώρα μας: Κάθε τόσο συγκαλούνται πανευρωπαϊκά ή και παγκόσμια συνέδρια και διασκέψεις για την αντιμετώπισή του. Τόσο πολύ είναι προχωρημένο πια το πρόβλημα, ώστε να φθάσουμε στο σημείο όταν μιλάμε σήμερα για έγκλημα να εννοούμε τη νεολαία! 

Η ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

 Πολύ συχνά, ακόμη και πρόσφατα, ακούμε για τις αιρέσεις, για τη δράση των αιρετικών, στις πόλεις, στα χωριά, παντού. Πρόσφατα, μια τέτοια αίρεση, που φαίνεται να δρα στη Λευκωσία, με το όνομα «Μαθητες του Χριστου», προκάλεσε προβλήματα σε οικογένειες, παρασύροντας στα πλοκάμια της ανύποπτα και ανυποψίαστα θύματα, κυρίως νέα παιδιά.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η μοναδική αίρεση που έχει ενεργοποιηθεί στο νησί μας τα τελευταία χρόνια. Κάπου 150 ξενόφερτες αιρέσεις, που υπάγονται σε ξένα κέντρα, της Ευρώπης και της Αμερικής, έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο, δρουν ανεξέλεγκτα, κάτω από τη μάσκα φιλανθρωπικών δήθεν σωματείων, ή κέντρων ψυχικής υγιεινής, άσκησης, χαλάρωσης κ.ά.

ΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΣΥΧΡΟΝΑ ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
        Η τηλεόραση, είναι αναμφίβολα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπου του 20ου αιώνα. Είναι ακόμα μια κατάκτηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δια μέσου της οποίας μπορούν να μεταδίδονται οπτικά και ακουστικά, μηνύματα, ειδήσεις, ιδέες ...

Μπορεί να ενημερώνει για ότι συμβαίνει πάνω στη γη, κάθε στιγμή, να μορφώνει, να ψυχαγωγεί. Σήμερα, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα σε κάθε οικογένεια. Η τηλεόραση, κρύβει μέσα της τρομερή δύναμη, γιατί στηρίζεται στην επικαιρότητα, στην μαγεία της έγχρωμης εικόνας, στην δυνατότητα μετάδοσης αυθεντικών εικόνων από κάθε σημείο της γης και μέρους του διαστήματος.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΦΙΛΟΣ Ή ΕΧΘΡΟΣ