ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΙΤΑΛΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Ομιλία με θέμα: "Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του Οίκου σου"

 

Ομιλία για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή