Η ιστορία της Αγίας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας στο Λουτράκι είναι η εξής: Στη δεκαετία του 1920, κάθε καλοκαίρι πήγαινε στο Λουτράκι για ιαματικά λουτρά μια γυναίκα ονόματι Μαρία, που ήταν μαία. Έμενε στο σπίτι της κατοίκου του Λουτρακίου Μαρίας Σώκου, με την οποία είχε φιλικές σχέσεις.

Η Μαρία πήγε κάποτε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους και έφερε ένα δώρο στην κα Σώκου, την εικόνα της Παναγίας με βρέφος το Χριστό στην αριστερή της πλευρά. Στα Ιεροσόλυμα, ο πωλητής είχε πει στη Μαρία, να δώσει την εικόνα σε θεοσεβείς ανθρώπους, που να πιστεύουν στον Θεό και να ανάβουν καθημερινά

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ

O άγιος Χρυσόστομος αποτελεί σύμβολο αγάπης προς τον Θεό και χρέους προς την πατρίδα, δεδομένου μάλιστα ότι εκπροσωπεί όλους τους πεσόντες και αναιρεθέντες ποικιλοτρόπως κατά τη Μικρασιατική καταστροφή, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα από την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφουν προς αυτόν όλοι οι Μικρασιάτες, έκφραση της οποίας αποτελούν τα διαρκώς πυκνούμενα γι’ αυτόν βιβλία που εκδίδονται, τα ποιήματα που γράφονται, τα αφιερώματα που

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Δόκιμος ακόμα, μια καλοκαιριάτικη νύχτα περπατούσα ανάμεσα στους κήπους της Σκήτης. Μόνος με μόνο τον Θεό. Πλησιάζοντας την μεγάλη λίμνη βλέπω τον μεγαλόσχημο π. Γεννάδιο. Από τότε που πέρασε τον κατώφλι της Σκήτης είχαν περάσει 62 ολόκληρα χρόνια.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ

Την 1 η Σεπτεμβρίου αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος που δια­τηρεί έως σήμερα την αρχαία ονομασία Αρχή της Ινδίκτου ή Επινεμήσεως.

1.  Η λέξη «Ίνδικτος» είναι λατινική και χρησιμοποιείται με την έννοια του έτους. Στα ελληνικά χρη­σιμοποιείται και η λέξη «Επινέμησις», δηλαδή μερισμός του χρόνου που είναι το έτος.

2. Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο έβδομος μήνας συναριθμούμενος από τον Μάρτιο, που θεωρείται ο πρώτος μή­νας του έτους κατά το Εξόδου ιβ' 1, που ο Μωυσής νομοθέ­τησε στους Ιουδαίους ότι: «Ο μήνας αυτός θα είναι για σας η αρχή των άλλων μηνών και ο πρώτος μεταξύ των μηνών του έτους».

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ