Πλησιάζουν και φέτος οι άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, οι ημέρες των Αχράντων Παθών του Κυρίου. Θα σπεύσουμε στους Ναούς μας οι Χριστιανοί, θα σπεύσουμε με συγκίνηση στις κατανυκτικές Ακολουθίες, θα παρακολουθήσουμε τα ιερά Αναγνώσματα που εξιστορούν όλα τα σχετικά γεγονότα, θα ακούσουμε τους υπέροχους ύμνους, θα συγκινηθούν και θα κλάψουν οι ψυχές μας, καθώς θα αντικρίσουμε στο κέντρο των Ναών μας τον Εσταυρωμένο να υποφέρει, να βασανίζεται, να υβρίζεται, να αφήνει εκεί την τελευταία του πνοή.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η σημερινή Κυριακή, αδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή των Βαΐων». Σαν θείο κήρυγμα για την Κυριακή αυτή θα σας πω ολίγα από μια ωραία ομιλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην βαϊοφόρο σημερινή ημέρα.

 1. Η σημερινή Κυριακή, αδελφοί, προκηρύσσει την ανάσταση του Χριστού, που θα εορτάσουμε την άλλη Κυριακή, την Κυριακή του Πάσχα. Η  Κυριακή του Πάσχα διαλαλεί την θεότητα του Ιησού Χριστού με την ανάστασή Του. Αλλά και

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το Τροπάριον

 «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον ἡμᾶς.»

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

Το Σάββατο του Λαζάρου, από λειτουργικής πλευράς, είναι τα προεόρτια της Κυριακής των Βαΐων – της Εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Και οι δύο αυτές γιορτές έχουν ένα κοινό θέμα: το θρίαμβο και τη νίκη. Το Σάββατο του Λαζάρου αποκαλύπτει τον Εχθρό, δηλαδή το Θάνατο · η Κυριακή των Βαΐων προαναγγέλλει το νόημα της νίκης ως θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού και ως αποδοχή από τον κόσμο του μόνου Βασιλέως , του Ιησού Χριστού.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ