Ποιός μου βεβαιώνει εμένα ότι ο Χριστός Αναστήθηκε;

Μου το βεβαιώνει η συνείδησή μου πριν απ' όλα. Κατόπιν ο νους μου και η βούληση μου.
Πρώτον, η συνείδηση μου λέει: τόσα πάθη που υπέστη ο Χριστός για το καλό και τη σωτηρία των ανθρώπων δεν θα μπορούσαν να επιβραβευτούν με τίποτε άλλο παρά με την ανάσταση και την υπερκόσμια δόξα. Τα ανείπωτα πάθη του

ΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΜΕΝΑ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ;

Σ᾿ εκείνους που έχουν διαβάσει το βιβλίο “Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού”, είναι πολύ γνώριμη η έκφραση· “Προσευχή του Ιησού”. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια σύντομη προσευχή, που αποτελείται από αυτές τις λέξεις· “Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε με τον αμαρτωλή”. Αυτές οι λέξεις επαναλαμβάνονται συνεχώς.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Διάλογος ενός υποτακτικού με τον γέροντά του, (του πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη):

- Γέροντα, λέω την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα.
- Δεν καταλαβαίνεις εσύ που τη λες την ευχή, αλλά καταλαβαίνει ο διάβολος και καίγεται, και φεύγει. Έ, καλά παιδί μου, θέλεις να δεις θαύμα, από την ευχή, απ’ την προσευχή;

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ " ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ"

Οι Μυροφόρες γυναίκες, φορείς του αγγέλματος της Ανάστασης.Το ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων αναφέρεται στη φροντίδα που έδειξαν για το θάνατο του Αθάνατου οι γυναίκες εκείνες που η διδασκαλία του Χριστού τους έδωσε ζωή.
Τότε «ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού» (Μάρκ. ιε΄ 43).

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ