Σ᾿ εκείνους που έχουν διαβάσει το βιβλίο “Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού”, είναι πολύ γνώριμη η έκφραση· “Προσευχή του Ιησού”. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια σύντομη προσευχή, που αποτελείται από αυτές τις λέξεις· “Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε με τον αμαρτωλή”. Αυτές οι λέξεις επαναλαμβάνονται συνεχώς.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

«Ἐὰν μὴ ἴδω… οὐ μὴ πιστεύσω» ( Ιωαν. 20, 25). Αυτά είπε ο Θωμάς, ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού, μόλις άκουσε τα ευχάριστα νέα αυτών που είχαν δει το σταυρωμένο και θαμμένο Διδάσκαλό τους να ανασταίνεται «ἐκ τῶν νεκρῶν». Οκτώ μέρες αργότερα, όπως αναγράφεται στα ευαγγέλια, όταν οι μαθητές ξαναβρέθηκαν όλοι μαζί, ο Χριστός εμφανίστηκε και είπε στο Θωμά: «φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὦδε καὶ ἴδε τὰς χεῖρας μου,καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου

« ΕΑΝ ΜΗ ΙΔΩ...ΟΥ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΩ »

Οι Μυροφόρες γυναίκες, φορείς του αγγέλματος της Ανάστασης.Το ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων αναφέρεται στη φροντίδα που έδειξαν για το θάνατο του Αθάνατου οι γυναίκες εκείνες που η διδασκαλία του Χριστού τους έδωσε ζωή.
Τότε «ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού» (Μάρκ. ιε΄ 43).

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σήμερα είναι η Κυριακή του Αποστόλου Θωμά. Πολύ συχνά τον θεωρούμε δύσπιστο και όντως είναι εκείνος ο οποίος αμφισβήτησε το μήνυμα των Αποστόλων, όταν του είπαν: «Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον» – Τον είδαμε ζωντανό!

Ο Θωμάς όμως δεν παρέμεινε δύσπιστος σε όλη του τη ζωή ούτε άπιστος προς το πλήρωμα της θείας αποκαλύψεως

Η ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ